Rapport Nationale ombudsman over de zaak Van Laarhoven

Rapport Nationale Ombudsman Over De Zaak Van Laarhoven-PDF Download

  • Date:28 May 2020
  • Views:18
  • Downloads:0
  • Pages:13
  • Size:1.35 MB

Share Pdf : Rapport Nationale Ombudsman Over De Zaak Van Laarhoven

Download and Preview : Rapport Nationale Ombudsman Over De Zaak Van Laarhoven


Report CopyRight/DMCA Form For : Rapport Nationale Ombudsman Over De Zaak Van Laarhoven


Transcription:

Beide partners zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen de Nationale ombudsman Dit is snoeiharde kritiek Wat. in onmenselijke omstandigheden En dan zegt het OM daar mij misschien nog wel het meest raakt is de wijze waarop. kunnen we niet zo veel aan doen want dat was gewoon met mevrouw Kaen In is omgegaan Het is eigenlijk al. niet te voorzien Als je een ander land verzoekt om strafver gezegd Zij was niet eens verdachte in een Nederlandse. volging en je wijst iemand aan als verdachte dan kun je strafzaak maar getuige Maar om de Thaise autoriteiten. toch niet doen alsof het een hele grote verrassing is dat het iets in handen te geven om het onderzoek te starten is zij. tot een veroordeling leidt en tot een wezenloos lange tijd zomaar als verdachte bestempeld De gevolgen kennen we. in een Thaise cel Hoe plausibel vindt de minister dit elf jaar gevangenisstraf Wat is dit voor gerotzooi De. standpunt van het OM Hoe kan het dat het OM naar nu Ombudsman noemt dit bijzonder onzorgvuldig. blijkt gewoon niet goed heeft nagedacht over de consequen. ties voor Van Laarhoven en zijn partner Het doet me den Eigenlijk is het in de kern heel simpel Nederland heeft iets. ken aan sommige kwalificaties die ik de afgelopen dagen goed te maken richting deze twee betrokkenen De minister. heb gehoord over sommige leidinggevenden van het OM moet dit zien te herstellen Ik vind de reactie van de minister. ongenaakbaar gesloten niet meer bij te sturen op dit kritische en harde rapport echt onder de maat De. minister zegt lessen te willen trekken voor de toekomst. Vindt de minister dat het OM op een later tijdstip open en waarbij het mij overigens nog niet duidelijk is hoe ervoor. eerlijk heeft gereflecteerd op de vraag of het goed heeft gezorgd wordt dat dit niet meer kan gebeuren Dat mag. gehandeld Zo ja waar blijkt dat dan uit De minister zelf nog wel wat duidelijker Maar daar hebben deze meneer. legt een dampende natte deken over de bevindingen van en zijn vrouw natuurlijk niets aan Ze zijn door de Neder. de Ombudsman Die heeft het handelen van het OM dan landse instanties op een onbehoorlijke wijze in deze toe. wel als onbehoorlijk gekwalificeerd maar dat zegt niks stand gebracht Dan kun je toch niet met je armen over. over de rechtmatigheid ervan zo zegt de minister optimis elkaar gaan zitten Heeft de minister al contact opgenomen. tisch Verder wordt er zuinigjes opgemerkt dat de structuren met Thailand over deze zaak of eigenlijk over deze twee. nog maar eens tegen het licht moeten worden gehouden zaken Wanneer heeft hij dat voor het laatst gedaan Wat. om te zorgen dat de belangen van iedereen goed worden was de reactie. meegewogen en dat er moet worden gekeken wanneer de. heer Van Laarhoven naar Nederland kan Dat laatste kan Misschien is een uitleveringsprocedure nodig om Van. niet snel genoeg zijn Laarhoven in Nederland te berechten voor al dan niet. gepleegde strafbare feiten Misschien is een WOTS proce. Ik sluit mij helemaal aan bij de vragen en opmerkingen die dure mogelijk om de straf uit te laten zitten in Nederland. mevrouw Bergkamp heeft gemaakt Ik dank haar ook voor en om te zetten naar Nederlandse maatstaven Of misschien. haar hele actieve inzet hier in dit geval Maar waarom rept moet het wel meer worden gezocht in de diplomatie of in. de minister inderdaad met geen woord over mevrouw Kaen de bilaterale verdragen Ik zal er nu verder niet in detail op. In Dat begrijp ik niet Dat wil ik graag begrijpen Heeft het ingaan maar laat ik helder zijn niets doen is in ieder geval. handelen van het OM niet mede te maken met een soort geen optie Het is niet rechtvaardig dat Nederland zijn ver. crimefightersmentaliteit Linksom of rechtsom moest Van antwoordelijkheid niet neemt na zo hard op de vingers te. Laarhoven in de cel terwijl we in een rechtsstaat horen te zijn getikt door de Nationale ombudsman Nederland is. weten dat het doel niet altijd het middel heiligt verantwoordelijk voor deze toestand Dat kan nu niet langer. meer worden ontkend Graag hoor ik van de minister wat. De voorzitter hij gaat doen met de mogelijkheden en middelen die hij. Dank u wel De heer Van Nispen van de SP heeft om de door de Staat gemaakte fouten te herstellen. en de benadeelden Johan van Laarhoven en zijn vrouw. mevrouw Kaen In zo goed mogelijk in de positie te brengen. waarin zij waren voordat deze fouten werden gemaakt of. om de overbrenging naar of uitlevering aan Nederland zo. De heer Van Nispen SP snel mogelijk te realiseren Graag een ruimhartige toezeg. Wij slapen hier zonder bed of matras en we doen noodge ging. dwongen in de cel onze behoefte Ik leef met dertien andere. 2 Voorzitter Voor het overige kan ik me inderdaad aansluiten. mannen in een cel van 11 m Overdag is het er warmer. bij de vragen die door collega Bergkamp zijn gesteld maar. dan 40 C Er kruipt ongedierte en er is veel geweld Toerei. ik kan me ook aansluiten bij de complimenten die door. kende medische zorg is er amper Dit schrijft Johan van. mevrouw Buitenweg aan het adres van collega Bergkamp. Laarhoven in een brief aan deze minister vanaf de betonnen. zijn gemaakt voor haar inspanningen voor deze zaak. vloer van zijn cel U moet wat doen smeekt hij de minister. voor een Nederlands staatsburger en zijn door Nederland. als lokaas misbruikte vrouw die beiden wegkwijnen in de De voorzitter. Thaise cel Dank u wel De heer Markuszower van de PVV. Voorzitter Deze meneer heeft gelijk in zijn brief want deze. minister moet inderdaad wat doen om deze situatie te her. stellen De Nederlandse overheid heeft namelijk onbehoor. lijk gehandeld waardoor Johan van Laarhoven en zijn De heer Markuszower PVV. vrouw jarenlang in een Thaise cel zitten De Nationale Dank u wel voorzitter De Nationale ombudsman heeft een. ombudsman heeft de klacht gegrond verklaard De vernietigend rapport geschreven over het handelen van het. Nederlandse instanties hebben onzorgvuldig gehandeld OM Het moet een drukke dag zijn voor minister Grapper. Ze hebben hun acties niet goed voorbereid en ze zijn het haus Vandaag kwam namelijk ook het rapport Fokkens uit. perspectief van verzoekers uit het oog verloren En het een ontluisterend rapport waarin de vunzigheid de belan. verweer vanuit de overheid is niet geloofwaardig aldus genverstrengeling de corruptie het machtsmisbruik het. Rapport Nationale ombudsman over de 25 april 2019,Tweede Kamer zaak Van Laarhoven TK 80 80 18 2. wegkijkgedrag en de leugens van het College van procu den Kan de minister de overeenkomsten en de verschillen. reurs generaal en kopstukken van het OM worden tussen de casus Poch en de casus Van Laarhoven voor mij. beschreven De commissie heeft bij het OM zo veel ellende schetsen. aangetroffen dat het rapport niet eens geheel openbaar. gemaakt kan worden We praten dus vandaag met een Dank u wel. minister die de baas is over een disfunctioneel Openbaar. Ministerie Mevrouw Bergkamp D66, Het verhaal van de heer Markuszower is een algemeen. Het CDA heeft ge ist dat het ministerie weer het ministerie verhaal een verhaal waar ook veel verwijten in zitten maar. van Justitie en Veiligheid zou gaan heten in plaats van het ik denk dat het wel belangrijk is om n onderwerp toch te. ministerie van Veiligheid en Justitie Miljoenen heeft deze preciseren De heer Markuszower had het over het vluchten. drammerige eis gekost De reden was dat daardoor de naar het buitenland van criminelen Ik ga ervan uit dat dat. gewichtigheid en de statuur van Justitie weer prominent een algemene opmerking was en niet sloeg op de zaak van. zou worden Nou die exercitie blijkt dus weggegooid geld de heer Van Laarhoven. Het is een enorme puinhoop op dit ministerie en het gedrag. van dit OM is een blamage voor de rechtsstaat van Neder. land De heer Markuszower PVV, Zeker Het gaat over de 10 000 plus criminelen die door. Nu over de zaak Van Laarhoven zelf We kunnen hier lang Nederlandse rechters zijn veroordeeld en in een Neder. en kort over praten Onze kijk op de zaak is deels als volgt landse gevangenis horen te zitten maar vrij rondlopen Zij. Als je in Nederland verdacht wordt van of veroordeeld bent worden niet of amper opgespoord er worden geen. voor strafbare feiten moet je niet naar het buitenland rechtshulpverzoeken gedaan In de zaak Van Laarhoven. vluchten Helaas gebeurt dat vaak nog steeds Ik vraag hier zien we dat er een heel fanatiek OM is geweest dat wel een. al jaren aandacht voor want er lopen nog steeds meer dan rechtshulpverzoek heeft gedaan Waar ik impliciet op wijs. 10 000 veroordeelde criminelen vrij rond die in de Neder is dat de prioriteiten van het OM niet op orde zijn want. landse gevangenis horen te zitten Een deel van hen is in veroordeelde criminelen lopen vrij rond en niet veroor. het buitenland Het Openbaar Ministerie laat hen ontsnap deelde verdachten worden opgejaagd in het buitenland. pen en spoort hen niet op Een rechtshulpverzoek aan de Dat wilde ik daarmee duidelijk maken. landen waar zij zich schuilhouden wordt niet eens inge. diend De Nederlandse rechter zegt je moet in de cel En. minister Grapperhaus zegt prima kom maar over een tijdje Mevrouw Bergkamp D66. Dan hoort minister Grapperhaus dat 10 000 veroordeelde Helder Het is denk ik belangrijk voor de Handelingen dat. criminelen zich niet vrijwillig melden en dan zegt hij vaak er duidelijkheid over is dat dit een algemene opmerking. ok dat is dan ook goed Als de minister het niet met mijn was en niet sloeg op de heer Van Laarhoven. analyse eens is hoor ik graag van de minister wanneer die. 10 000 plus veroordeelde criminelen alsnog opgespoord. zijn en hun celstraffen uitzitten De voorzitter,Dank Het woord is aan de heer Krol van 50PLUS. In 2012 gaan twee OM toppers naar Thailand voor een. dienstreis Nu blijkt volgens de commissie Fokkens dat. die twee daar vooral elkaar een dienst hebben bewezen en Voorzitter Lodders. waarschijnlijk amper toekwamen aan overleg met hun. Thaise collega s Hadden ze dat wel gedaan dan waren er. mogelijk minder fouten gemaakt in de communicatie tussen. het Thaise OM en het Nederlandse OM in de zaak Van De heer Krol 50PLUS. Laarhoven Ik hoor graag van de minister wat hij zelf nou. Voorzitter Met groeiende verbijstering heeft de fractie van. vindt van het handelen van zijn OM in de zaak Van Laarho. 50PLUS kennisgenomen van de brief van de minister van. ven Welke lessen heeft de minister getrokken en welke. Justitie over het Tilburgse echtpaar Van Laarhoven De. maatregelen heeft de minister genomen, minister doet niets terwijl het oordeel van de Nationale.
ombudsman toch echt vernietigend is Onze fractie prijst. De minister zegt dat hij samen met het College van procu de Ombudsman voor de wijze waarop hij zijn onafhankelijke. reurs generaal een verbeterslag wil aanbrengen maar dit positie invult want dat is niet zomaar vanzelfsprekend Wij. college functioneert helemaal niet Zie het eerder aange willen hier graag nogmaals benadrukken hoe belangrijk het. haalde rapport Fokkens Van Nimwegen dat is die man onafhankelijk oordeel over het overheidsfunctioneren is. met het hoge libido die het bedrijf van zijn zus uit de nu als het gaat om individuele burgers en hoe zij behandeld. staatskas spekte is weliswaar uit dit college maar zijn zijn door de Staat maar ook met betrekking tot onafhanke. opvolger is Rinus Otte Dat is de dwaas die de moordenaar lijk wetenschappelijk onderzoek onafhankelijk ongevallen. van Anne Faber strafreductie heeft gegeven en die tbs voor onderzoek onafhankelijke inspecties en onafhankelijke. deze extreem gevaarlijke moordenaar overbodig vond De doorrekeningen. minister leunt dus op een college van arrogante prutsers. Daar kan niks goeds uitkomen Vervang dat hele college. Het zijn trieste conclusies in het rapport De Nederlandse. vraag ik aan de minister, instanties namen zelf het initiatief om de Thaise autoriteiten. een brief te sturen en verstrekten zelf informatie ter onder. Graag hoor ik ook van de minister hoe hij naar deze zaak steuning van hun verzoek Bovendien suggereerden zij ten. kijkt in vergelijking met de zaak van Poch Daar zo lijkt mij onrechte dat de partner van Van Laarhoven een verdachte. heeft de toenmalige CDA minister Hirsch Ballin zeer was terwijl ze slechts een getuige was Er zijn dus leugens. onzorgvuldig klungelig en mogelijk kwaadaardig opgetre verspreid Ook suggereerde het Openbaar Ministerie dat. Rapport Nationale ombudsman over de 25 april 2019,Tweede Kamer zaak Van Laarhoven TK 80 80 18 3. de Thai misschien zelf een strafrechtelijk onderzoek konden risico van misdaad moet in dat soort gevallen altijd voor. beginnen terwijl het goed op de hoogte was van de risico s de rekening van de misdadiger zijn. van een aan drugs gerelateerd strafrechtelijk onderzoek in. Thailand De Nederlandse overheid heeft vooraf onvol Maar we praten niet zozeer over misdaad in het algemeen. doende rekening gehouden met de vraag of de actie zorg maar over n langslepende zaak in het bijzonder Als. vuldig en proportioneel was dat is het oordeel van de en ik zeg dat met veel nadruk de ernstige in de media. Nationale ombudsman gepubliceerde verdenkingen kloppen dat de heer Van. Laarhoven zich schuldig zou hebben gemaakt aan 20 mil. De minister bewandelt de formele weg Hij wacht op het joen euro belastingontduiking dan wil de VVD dat geld tot. definitief worden van het vonnis en dan gaat hij het verzoek de laatste cent terug Alleen om dit geld terug te krijgen. van Van Laarhoven toetsen aan het verdrag met Thailand moet Van Laarhoven wel terug in Nederland zijn opdat zijn. Aan de orde is een debat over het rapport van de Nationale ombudsman over de zaak Van Laarhoven Ik zou mevrouw Bergkamp van D66 als eerste het woord willen geven Mevrouw Bergkamp D66 Voorzitter dank u wel De heer Van Laarhoven en zijn partner zitten sinds 2015 onder onmenselijke omstandighe den een jarenlange gevangenisstraf uit in een Thaise gevangenis Al sinds 2015 probeert D66 met

Related Books