MWINGILIANOMATINI KATIKA TAMTHILIA ZA KISWAHILI MASHETANI

Mwingilianomatini Katika Tamthilia Za Kiswahili Mashetani-PDF Download

  • Date:08 Jan 2020
  • Views:621
  • Downloads:6
  • Pages:30
  • Size:356.20 KB

Share Pdf : Mwingilianomatini Katika Tamthilia Za Kiswahili Mashetani

Download and Preview : Mwingilianomatini Katika Tamthilia Za Kiswahili Mashetani


Report CopyRight/DMCA Form For : Mwingilianomatini Katika Tamthilia Za Kiswahili Mashetani


Transcription:

AMBROSE K NGESA ENOCK MATUNDURA JOHN KOBIA, kuchunguza viwango vya mwingilianomatini baina ya kazi hizi kwa kurejelea motifu3 maudhui. matumizi ya lugha na wahusika Je ni kwa kiwango gani mtunzi wa Kijiba cha Moyo. ameathiriwa na mtunzi wa Mashetani Je amemnukuu kudondoa au kumwiga mtangulizi wake. na kwa kiwango gani,Historia fupi ya Tamthilia ya Kiswahili. Tamthilia ya Kiswahili ilianza kuwekwa katika hali ya maandishi kuanzia miaka ya 1950. Tamthilia za kwanza kabisa zilitokana na michezo ya kuigiza iliyohusishwa na wazungu walio. fika Afrika Mashariki Tamthilia hizi zilishughulikia maudhui sahili ya ucheshi ambayo yalilenga. kuwafurahisha watazamaji Kwa sababu hii watunzi wa wakati huu walitumia mtindo sahili. kuwasilisha maudhui yao Graham Hyslop aliyeanza kazi ya uigizaji 1944 alikuwa mgeni wa. kwanza kuhusishwa na michezo hii ya kuigiza Mwaka wa 1957 aliandika michezo miwili ya. kuigiza Afadhali Mchawi na Mgeni Karibu Baadaye watunzi wenyeji wa Afrika Mashariki. kama vile Henry Kuria na Gerishon Ngugi walianza kutunga tamthilia Mnamo 1953 Kuria. aliyekuwa mwanafunzi wa Hyslop alitunga tamthilia ya Nakupenda Lakini iliyochapishwa. mwaka wa 1957, Mbali na tamthilia zilizotungwa kwa Kiswahili kuna zile ambazo zilitafsiriwa kutoka. Kiingereza hadi Kiswahili zilizochangia sana katika ukuzaji wa utunzi wa tamthilia ya. Kiswahili Baadhi ya zile zilizotafsiriwa kutoka Kiingereza hadi lugha ya Kiswahili Makbeth. Mushi 1968 Tufani Mushi 1969 Julius Kaizari Nyerere 1969 na Mabepari wa Venisi. Nyerere 1969 miongoni mwa nyingine Hata hivyo utanzu wa tamthilia ya Kiswahili uliendelea. kuimarika kiufundi na kimaudhui baada ya uhuru kutokana na michango ya watunzi wengi wa. Afrika Mashariki Wafula 1999 Ntarangwi 2004, Baada ya uhuru watunzi wa Kiafrika walijitoma katika ulingo wa utunzi wa tamthilia na. zenye maudhui ya uovu na udhalimu wa wakoloni Waandishi hawa walijitosa uwanjani kuo. nyesha mwamko wa Waafrika katika kupigania ukombozi huku wakionyesha kila dhuluma na. uonevu waliofanyiwa na wakoloni Baadhi ya watunzi wa kipindi hicho ni pamoja na Ebrahim. Hussein katika Kinjeketile 1969 na Mugyabuso Mulokozi katika Mukwawa wa Uhehe 1979 4. Ntarangwi 2004 Baadaye kulizuka utambuzi miongoni mwa waandishi asilia wa Kiafrika. 3 Dhana hii hutumiwa kurejelea wazo kuu na sehemu ya dhamira katika kazi ya kifasihi Huweza pia kutumiwa. kuelezea elementi fulani ya kimuundo na kimaudhui inayotawala kazi fulani Kwa mfano katika riwaya za. Nagona 1990 na Mzingile 1991 Kezilahabi ametumia motifu ya safari ambapo mhusika mkuu mimi yuko. safarini kuusaka ukweli Tazama pia riwaya ya Siku Njema 1996 ya Walibora ambapo mhusika mkuu anafunga. safari kutoka Tanzania kwa minajili ya kumsaka baba yake mzazi nchini Kenya. 4 Mukwawa wa Uhehe Mulokozi 1979 ni mojawapo ya tamthilia ya Kiswahili iliyotumia kiunzi cha juhudi za. mashujaa wa Kiafrika katika ukombozi wa jamii zao kutokana na dhuluma za wakoloni Tamthilia nyingine katika. pote hili ni Kinjeketile Hussein 1969, MWINGILIANOMATINI KATIKA MASHETANI NA KIJIBA CHA MOYO.
waliogundua kwamba kuondoka kwa mkoloni hakukusitisha kamwe dhuluma ya ukoloni kwani. ukoloni mkongwe uliacha nyuma kimelea cha ukoloni mamboleo Kwa sababu hii tamthilia za. Mashetani Hussein 1971 na Kilio cha Haki Mazrui 1982 zilitungwa kuangazia maudhui ya. ukoloni mamboleo unyanyasaji wake mifumo ya kisiasa na sera za jamii katika nchi zilizo. jipatia uhuru wa kisiasa Wafula 1999, Kuanzia miaka ya 1990 hadi wa sasa utunzi wa tamthilia ya Kiswahili umeonekana kuimarika. kiufundi na kimaudhui Hata hivyo tukichunguza kwa makini tamthilia hizi kwa njia moja au. nyingine zinarejelea sana tamthilia zilizozitangulia hasa zile zilizoanza kuukemea uongozi. mbaya wa Waafrika baada ya kujinyakulia uhuru pamoja na kuonyesha athari zilizoachwa nyuma. na mkoloni Wafula 1999 Uhusiano huu huathiri usomekaji wa matini mpya kwa kuiruhusu. matini tangulizi iiathiri kwa kiwango fulani Enani 1995 Ni katika ngazi hii ambapo makala. haya yamedhamiria kuonesha na kubainisha uhusiano huu katika Mashetani na Kijiba cha Moyo. Dhana ya Mwingilianomatini, Dhana ya mwingilianomatini inarejelea msingi kuwa matini ya kisanaa si zao la mwandishi. mmoja bali ni zao la jinsi matini hiyo huhusiana na matini nyingine na miundo ya lugha. yenyewe Dhana hii husisitiza kuwa matini zote za kisanaa zaweza kuchukuliwa kama matini. moja kuu ambapo hujibizana kila moja ikisemezana na nyingine kwenye usemezano. uliotanuliwa Plotell Charney 1978 Aidha matini zote huhusiana kwa njia moja au nyingine. na vilevile matini zenyewe hutegemeana ili kuzalisha maana Baadhi ya mihimili mikuu ya. nadharia ya mwingilianomatini ni pamoja na, i Matini yoyote ile ni mabadiliko ya mpangilio wa matini nyingi tangulizi. ii Kazi za kifasihi huundwa kutokana na mifumo ya kanuni na tamaduni mbali. mbali zilizowekwa na kazi tangulizi za kifasihi ambapo taswira za maisha ya. kawaida na uhusiano wa kimaana huunganishwa na kubadilishwa. iii Matini moja hufafanua usomekaji wa mkusanyiko wa matini zote za kongoo. moja ambapo matini tangulizi hufyonzwa na kujibiwa na matini mpya. iv Matini za kifasihi huwa zimechota kunukuu kugeuza kuiga kwa namna ya. kubeza au kurejelea kwa njia moja au nyingine matini nyingine. v Kila usomaji wa matini huwa ni kijalizo cha matini tangulizi na hivyo basi. huigeuza kwa kiwango Kwa jinsi hii kauli inayonukuliwa hubadili na. kuelezea upya kauli asilia kwa kuiambatanisha na muktadha mwingine wa ki. isimu na kijamii, Suala la mwingilianomatini limechunguzwa na wasomi kadha hasa kuhusiana na utanzu wa. riwaya5 Bodunde 1994 Kehinde 2003 Rohde 2005 Diegner 2005 Njoroge 2007 Walibora. 5 Baadhi ya riwaya za Kiswahili zinazoingiliana katika kiwango cha uhusika msuko na mandhari ni Maumbile si. Huja ya Habwe 1995 na Asali Chungu ya Mohamed 1978 Tazama pia kazi zifuatazo Sitaki Iwe Siri. AMBROSE K NGESA ENOCK MATUNDURA JOHN KOBIA, 2011 na Nwagbara 2011 Wataalamu hawa wamedhihirisha kuwa matini za kifasihi huhusiana.
kwa njia moja au nyingine jambo ambalo huifanya kila matini kuwa ni mwingiliano Kristeva. 1966 1981 1986 Culler 1975 Barthes 1979 Allen 2000 Diegner 2005 na Njoroge 2007. Hivyo basi kutokana na mawazo ya wataalamu hawa uhusiano wa kimwingiliano baina ya. matini hupatikana katika tanzu zote kuu za fasihi Ingawa uhusiano huu hupatikana katika tanzu. zote za fasihi utanzu wa riwaya umehakikiwa sana kwa kutumia mkabala wa nadharia ya. mwingilianomatini huku tanzu nyingine kama vile tamthilia zikikosa kushughulikiwa sana. Tamthilia za Mashetani na Kijiba cha Moyo zimeteuliwa kimakusudi kwa sababu zilitungwa. katika vipindi tofauti vya kihistoria Tamthilia ya Mashetani ilichapishwa mnamo mwaka wa. 1971 huku Kijiba cha Moyo ikichapishwa 2009 Ingawa masafa ya muda baina ya kuchapishwa. kwa kazi hizi ni takriban miongo minne tahakiki ya jicho kali inabainisha kwamba kazi hizi. zinafanana kwa kiwango fulani Vilevile kwa mujibu wa Wafula 1999 tamthilia ya Mashetani. iliweka tarehe mpya katika utungaji wa mchezo wa kuigiza katika lugha ya Kiswahili Tamthilia. hii ilionyesha kwa mafanikio makubwa jinsi mapokeo ya Kiafrika yanavyoweza kutumika. pamoja na mbinu za kisasa kufanikisha malengo ya kijukwaa Aidha kwa muda mrefu Hussein. amekuwa mtunzi mashuhuri wa tamthilia tata za Kiswahili aliyeweza kuathiri watunzi wa. baadaye si kimtindo na kimaudhui tu bali pia jinsi huwasawiri wahusika na pia urejelezi wake. wa mazingira ili kuyaelezea maudhui yake Ricard 2000 Hussein alitunga tamthilia ya kihistoria. ya Mashetani 1971 iliyotatanisha wahakiki na watunzi wengi Katika karne ya ishirini na moja. Arege naye amekwisha kutunga tamthilia ya Kijiba cha Moyo 2009 akifuata mtindo wa. kiutunzi uliotumiwa na Hussein Mashetani Hali hii inatuchochea kujaribu kuchunguza na. kubainisha mfanano wa kimaudhui kimtindo na usawiri wa wahusika baina ya tamthilia hizi. Kumhusu mwandishi Ebrahim Hussein, Ebrahim Hussein alizaliwa Kisiwani Kilwa mnamo 1943 alikokulia na kusomea Katika ujana. wake Hussein alikuwa mwanaharakati wa chama cha kisiasa cha Tanzania African National. Union TANU Baadaye aliacha kuwa mwanaharakati wa siasa za taifa lake baada ya kukosa. imani na siasa Hussein alianza kutunga michezo ya kuigiza mwishoni mwa miaka ya sitini. Kama mwandishi aliendelea kusomea masuala ya kazi za drama Aliwahi kwenda Ujerumani. kwa masomo ya juu kuhusu drama katika miaka ya sitini Bertoncini et al 2009 Kama mzawa. wa Uswahilini Hussein alibuni na kuzalisha sanaa zake kutokana na mazingira na tamaduni za. Uswahilini, Matundura 2008 na Nataka Iwe Siri Kirumbi 1974 Usiku Utakapokwisha Msokile 1993 na Giza Limeingia. Mbogo 1980 Riwaya fupi ya Msokile ya Usiku Utakapokwisha kwa mfano inasimulia hadithi ile ile. inayopatikana katika tamthilia ya Mbogo ya Giza Limeingia Tofauti ya pekee ni ya utanzu na majina tu Badala ya. Kopa na Mashaka katika Giza Limeingia kuna Gonza na Chioko katika Usiku Utakapokwisha. MWINGILIANOMATINI KATIKA MASHETANI NA KIJIBA CHA MOYO. Mbali na Mashetani 1971 tamthilia zake nyingine ni pamoja na Wakati Ukuta 1967. Alikiona 1967 Kinjeketile 1969 Jogoo Kijijini 1976 Ngao ya Jadi 1976 Arusi 1980 na. Kwenye Ukingo wa Thim 1988 Tamthilia za Ebrahim Hussein zinasomwa sana katika shule za. upili vyuo vya walimu na vyuo vikuu nchini Kenya,Kumhusu mwandishi Timothy Arege. Timothy Arege ni mzaliwa wa Kaunti ya Kisii magharibi mwa Kenya Alisomea kuko huko. kabla ya kujiunga na Chuo Kikuu cha Nairobi ambapo alijipatia shahada ya B A Kiswahili na. Sayansi ya Kijamii Mnamo mwaka wa 1998 alipata shahada ya Uzamili MA katika taaluma. ya Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Nairobi Mnamo 2013 alipata shahada ya Uzamifu katika. chuo hicho hicho Mwaka wa 2008 2009 Arege alituzwa kuwa msomi bora na Chuo Kikuu cha. Kikatoliki cha Afrika Mashariki6 Kenya Vilevile mwaka wa 2011 Arege alishinda Tuzo ya. Fasihi ya Jomo Kenyatta7 mnamo 2009 kwa kazi yake Kijiba cha Moyo 2009 Kwa sasa Arege. ni mhadhiri wa somo la Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Kenyatta Kenya Tamthilia zake. nyingine ni pamoja na Chamchela 2007 na Mstahiki Meya 2009. Muhtasari wa Tamthilia ya Mashetani, Tamthilia ya Mashetani ni ya nne ya Hussein Ilichapishwa mwaka wa 1971 Kazi hii ni. mojawapo wa tamthilia za Kiswahili zinazofungamana na majilio ya ukoloni pamoja na kuanzi. shwa kwa utawala wa kikoloni katika maeneo ya Afrika Mashariki Tamthilia hii inaangazia. ukengeushi wa wasomi wa Kiafrika jinsi mkoloni alivyouporomosha utamaduni wa Kiafrika na. hatimaye kuonesha kinyang anyiro cha kuidhibiti miundomsingi iliyoachwa na mkoloni Aidha. inaonesha jinsi watawaliwa walivyozinduka na kuanza kupigania uhuru wao pamoja na kujikita. kwenye masuala ya kiuchumi kijamii na kisiasa nchini Tanzania na Afrika kwa jumla Wafula. 2003 Ilitungwa wakati jamii nyingi za Afrika Mashariki zilikuwa zinakumbwa na mabadiliko. makuu ya kisiasa kijamii na kiuchumi Matundura 2012 Katika kipindi hicho jamii za Kiafrika. zilikuwa zinakumbana na athari za utamaduni wa kimagharibi uliorutubishwa na elimu na dini ya. kigeni Mgogoro uliopo baina ya Shetani Juma na Binadamu Kitaru katika kijitamthilia. wanachokiigiza wahusika hawa unapambanua kile kinachowakilishwa na lile gari la benz ya. 6 Awali Timothy Arege alikuwa mhadhiri wa Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Kitakoliki cha Afrika Mashariki. Nairobi Kenya kabla ya kuhamia katika Chuo Kikuu cha Kenyatta ambako anahudumu kwa sasa. 7 Tuzo ya Fasihi ya Jomo Kenyatta sasa ikijulikana kama Text Book Centre Jomo Kenyatta Literature Prize. ambayo hutolewa na Chama cha Wachapishaji cha Kenya mara moja baada ya miaka miwili ndiyo tuzo maarufu. ya fasihi nchini Kenya na Afrika Mashariki na Kati Tuzo hii hutolewa kwa waandishi bora wa fasihi wanaotunga. kwa Kiswahili na Kiingereza nchini Kenya katika tanzu zote kuu za fasihi ikiwemo fasihi ya watoto Tuzo ya. kwanza ilitolewa mnamo 1974 lakini kwa sababu ya misukosuko ya ukosefu wa hela haikuweza kuendelea kuto. lewa Ilifufuliwa mnamo 1992 baada ya kupata udhamini kutoka Text Book Centre Mwandishi Timothy Arege. ndiye wa kwanza kuishinda tuzo hiyo mnamo 2011 katika utanzu wa tamthilia baada ya kutunga Kijiba cha Moyo. AMBROSE K NGESA ENOCK MATUNDURA JOHN KOBIA, babake Kitaru katika tamthilia kuu Mgogoro huu ndio mwangwi wa kuzitazama hulka za baadhi.
ya wahusika wa tamthilia kuu kama vile Bibiye Juma kutamani maisha ya ubwana wa. kibwanyenye kama ilivyokuwa zamani bali na kulia ngoa kila wakati Mfaume kuchorwa. akiamini kwamba mashetani wapo, Katika Mashetani Hussein amezieleza athari za mkoloni kwa kutumia jazanda8 kama vile. Shetani na Binadamu chewa na mkondo jahazi na abiria pamoja na pango Amezilinganisha. athari hizi na zile azipatazo mtu aliyepagawa na pepo au mashetani Hussein anatoa kauli kuwa. sharti njia za kuzipunga athari hizi zitafutwe ili Mwafrika aweze kuwa huru. Muhtasari wa Kijiba cha Moyo, Kijiba cha Moyo ni tamthilia iliyotungwa na Arege na kuchapishwa 2009 Ni mojawapo ya. tamthilia tatizo zilizowahi kuandikwa katika fasihi ya Kiswahili Tamthilia hii ina mtindo. changamano Ina sehemu sita na kila sehemu ina maonyesho yake na wahusika ambao kila. mmoja anaigiza nafasi yake Tamthilia hii inawasilisha matukio na visa ambavyo ama vinaibuka. au vinashawishi uhusiano baina ya mataifa yaliyostawi na yale yanayoendelea Mwandishi ame. mchora mhusika mkuu katika tamthilia hii akiwa mwenye maumivu lakini anayekana maumivu. yake Mhusika huyu ni mwenye kujisaili yeye mwenyewe na pia anaisaili jamii yake Anataka. ajue nafasi yake katika jamii na vilevile nafasi ya jamii yake katika ulimwengu unaomilikiwa na

Related Books