JAWAPAN sasbadisb com

Jawapan Sasbadisb Com-PDF Download

  • Date:14 Sep 2020
  • Views:1
  • Downloads:0
  • Pages:89
  • Size:709.80 KB

Share Pdf : Jawapan Sasbadisb Com

Download and Preview : Jawapan Sasbadisb Com


Report CopyRight/DMCA Form For : Jawapan Sasbadisb Com


Transcription:

C 2 f x mx n,1 f 4 3 4 5 7 f 1 m 1 n 5,f 10 3 10 5 35 m n 5. f 6 m 6 n 15,2 f 3 32 4 13 6m n 15,f 7 7 2 4 53 5m 10. Gantikan m 2 ke dalam,1 3x 5 11 2 5 4x 9,3x 5 1 5 4x 11 3 g x 4 10. 3x 6 4x 16,x 2 x 4 Apabila g x 8,1 a f 4 2 4 6 4 18. 2 a f 2 10 9,p 10 6 1 3,p 4 1 fg x f 2x 8,b f x 3x 4 2x 8 3.
f x 3x 4 2x 11,f x 5 gf x g x 3,3x 4 5 2 x 3 8,3x 9 2x 6 8. 3 a f 3 g 2x gf 6 2 6 14,2 3 4 2x 2 12 14,10 2x 2 26. x 6 2 fg x f 4x 3,b f x g x 11 8x 6 5,2x 4 x 2 11 8x 1. 3x 9 gf x g 2x 5,x 3 4 2x 5 3,1 f x ax b fg 2 8 2 1. f 1 a 1 b 3 16 1,f 4 a 4 b 6,Gantikan a 3 ke dalam.
Sasbadi Sdn Bhd 139288 X 2 PINTAR BESTARI SPM Matematik Tambahan Tingkatan 4. 3 hg t h t2 3 5 f 2 x gf x,4 t2 3 5 f 2 3x g 2 3x,4t2 12 5 2 3 2 3x 4 5 2 3x. 4t2 7 2 6 9x 4 10 15x,gh t g 4t 5 8 9x 6 15x,4t 5 2 3 24x 14. 16t2 40t 25 3 x 14,16t2 40t 28 24,hg 2 4 2 2 7 x 7. 4 fg x f x 2 1 fg x 37 8x,x 2 2 3 x 2 2g x 7 37 8x. x2 4x 4 3x 6 2g x 44 8x,x2 4x 4 3x 6 g x 22 4x,2 fg x 12x 2.
gf x g x2 3x 3g x 5 12x 2,x2 3x 2 3g x 12x 3,x2 3x 2 g x 4x 1. gf 3 3 2 3 3 2 3 fg x 4x2 4x 9,9 9 2 2g x 1 4x2 4x 9. 16 2g x 4x2 4x 10,g x 2x2 2x 5,1 fg x 11 D,1 a fg x 1 x 7. 4 2x 3 11 2,4 2x 3 11 1,g 2 2 3 25 b gf x g x 3,5 7 h 25 2. 35 h 25 1 3,3 f 2 x 4 2 2,2 2x 4 4 4 2 a fg x 2x2 7.
4x 8 4 4 2g x 1 2x2 7,4x 16 2g x 2x2 6,x 4 g x x2 3. g x 3 x 3 2 3,4 gf x 6x 3 x2 6x 9 3,g ax 4 6x 3 x2 6x 12. 5 2 ax 4 6x 3,5 2ax 8 6x 3 b g x x2 3,2ax 3 6x 3 g 1 1 2 3. Sasbadi Sdn Bhd 139288 X 3 PINTAR BESTARI SPM Matematik Tambahan Tingkatan 4. E 3 f 2 x 4x 4,1 fg x 2x 6 f b ax 4x 4,f x 5 2x 6 b a b ax 4x 4. b ab a2x 4x 4,Katakan y x 5,Maka x y 5 Maka a2 4,f y 2 y 5 6.
f y 2y 10 6,f y 4 2y b ab 4,Maka f x 4 2x b 4,2 fg x 2x2 9 b 4. f x 4 2x2 9,4 a fg 4 2,Katakan y x2 4 f 4 4 2,Maka x2 y 4 f 0 2. f y 2 y 4 9 b 2,f y 2y 8 9,Maka f x 2x 1 g 2a 2 4,3 fg x 25x 34 2a 6. f 5x 6 25x 34 a 3,Katakan y 5x 6 b f x 3x 2,gf 3 g 3 3 2. Maka 25x 5y 30,f y 5y 30 34 7 4,f y 5y 30 34 11,fg 5 f 5 4.
Maka f x 5x 4 f 9,f 2 2 3 7 5 fg x 4,a 1 3 7 3 6,a 1 4 g x 1 x 1. a 4 6 4x 4,f x 4x 3 x 1,gf 2 g 4 2 3 4x 10,2 5 3 g x 1 x 1. 3x 3 4x 10,2 fg x gf x g x,4x 10 4x 10,f a 2x g 2x b. 2 a 2x b a 2 2x b x 7 5,2a 4x b a 4x 2b 4x 10 2, Sasbadi Sdn Bhd 139288 X 4 PINTAR BESTARI SPM Matematik Tambahan Tingkatan 4. Maka f 1 x,1 f 1 14 m f 2,f f 1 14 f m 5,2 Katakan f 1 x y.
f f 1 22 f n Maka f f 1 x f y,22 f n x f y,n 8 y 2 x 3. Maka f 1 x 2 x 3,f f 1 6 f m f 1 4 2 4 3,2 3 Katakan f 1 x y. 1m 2 Maka f f 1 x f y,f f 1 9 f n,9 f n y 4x 3,Maka f 1 x. n 10 f 1 6,f f 1 8 f m,2m 2 4 Katakan f 1 x y,Maka f f 1 x f y. f 1 0 n x f y,f f 1 0 f n 5,0 10 2n xy 2x 5,2n 10 xy 5 2x.
Maka f 1 x,1 Katakan f 1 x y x,Maka f f 1 x f y,x f y f 1 2 5 2 2. Sasbadi Sdn Bhd 139288 X 5 PINTAR BESTARI SPM Matematik Tambahan Tingkatan 4. C a hg 1 x h x 1,1 a fg x 2x 2 3,g x 3 2x 2 2 x 1 3. g x 2x 5 3,x 2y 5 2x 11,y b gh 1 x g x 3,g 1 x x 3 1. f g 1 x f x 5,x 11 Praktis Formatif Kertas 1,2 1 a Julat a b d. b g 1f x g 1 x 3 b Hubungan banyak kepada satu,x 3 5 2 a 1 5 0 2 1 5.
2 3 f 6 10,2 a Katakan g 1 4 y 2m 4,3y 2 4 a f x x. 3y 2 1 2x 4 x,y 1 b f 3h 1 3h,Maka g 4 1 2 3h 1 4 3h. b Katakan f 1 x y 6h 6 3h,x f y 3h 6,f x x 8 5 a 3. b f 2 2 4 2,f 1g x f 1,4 8 x 2 c 1 x 2,6 hk x 2mx p. 3 Katakan h 1 x y h 2x 1 2mx p,x h y m 2x 1 3 2mx p.
x 2y 3 2mx m 3 2mx p,y x 3 m 3 p,Maka h 1 x x 3,2 7 a Fungsi f. Katakan g 1 x y b g 1 c b,x 3y 1 8 g f 2 8,y x 1 g 4 8. Maka g x x 1 4k h 8, Sasbadi Sdn Bhd 139288 X 6 PINTAR BESTARI SPM Matematik Tambahan Tingkatan 4. 9 a Katakan g 1 x y ii Berdasarkan rajah yang diberi. x g y gf x 12x 5,x 2y 4 Maka g 3x 2 12x 5,2y x 4 Katakan u 3x 2. y x 4 Maka x,Maka g x x 4 u 2 5,b fg x 4x2 16x 10 4u 8 5.
f 2x 4 4x2 16x 10 4u 3,Katakan y 2x 4 Maka g x 4x 3. x b fg x 5x 14,f 4x 3 5x 14,10 3 4x 3 2 5x 14,12x 9 2 5x 14. y 4 2 8 y 4 10 7x 7,y2 8y 16 8y 32 10 x 1,Maka f x x2 6 2 a Diberi f x 4x 5. Katakan y f 1 x,10 a Katakan g 1 x y f y x,x g y 4y 5 x. x 3y 6 4y x 5,1 x 6 Maka f 1 x x 5,Maka g x 4,Lakaran graf f 1 x.
b g2 2 p 12 f 1 x,g 3 2 p 6 12 5,3 2p 6 6 12 x,6p 18 6 12 5 0. p 6 Domain x ialah semua nilai nyata,b f 1g x f 1 x 2. Praktis Formatif Kertas 2 x,1 a i Fungsi yang memetakan set B kepada 4 2 5. set A ialah f 1 x 4,Berdasarkan rajah yang diberi,c hg x x 8. Katakan y f 1 x,Maka f y x h 2 x 8,3y x 2 Katakan u 2.
y x 2 Maka x 4u 8,x 2 h u 4u 8 8,Maka f 1 x 4u,Maka h x 4x. Sasbadi Sdn Bhd 139288 X 7 PINTAR BESTARI SPM Matematik Tambahan Tingkatan 4. FOKUS KBAT,a Bukan fungsi, Kerana hubungan yang memetakan set B kepada set A ialah hubungan satu kepada banyak. b f x kx2 5x,k 62 5 6 18,Katakan g x y,Maka g 1 y x. g x dan f x x2 5x,gf x g x2 5x,3 x2 5x 18, Sasbadi Sdn Bhd 139288 X 8 PINTAR BESTARI SPM Matematik Tambahan Tingkatan 4. BAB 2 PERSAMAAN KUADRATIK 3 3x2 2x 8 0,2 1 3x2 2x 8 0.
3x 4 x 2 0,3x 4 0 atau x 2 0,1 a 2 b 4 c 5,2 a 3 b 4 c 7 3. 3 a 1 b 6 c 0 B,B 1 3x2 10x 6 0,1 Ya Kerana kuasa tertinggi x ialah 2 x2 10 x 2 0. 2 5 x 3 x 2 10,5x 15 x 2 3,10 x 5 2 5 2,Bukan Kerana kuasa tertinggi x bukan 2 2. 2x 2 x 3 0,Bukan Kerana kuasa tertinggi x bukan 2 x 5 7. C 0 7847 atau 2 5486,1 Gantikan x 3 ke dalam mx2 7x 3 0 2 3x2 12x 5 0.
m 3 2 7 3 3 0 3x2 12x 5 0,9m 21 3 0 x2 4x 5 0,m 2 x 4x 5. 2 x 2 a 2 2 5 2 c 0 x 4x,4a c 10 2 7,x 3 a 3 2 5 3 c 0 3. 9a c 15 x 2 7,5a 5 dan 4 1 c 10,a 1 c 6 x 2 7,3 5275 atau 0 4725. 1 x2 4x 5 0 1 a 1 b 5 c 6,x 5 x 1 0 5 52 4 1 6,x 5 0 atau x 1 0 x. x 5 x 1 5 7,2 2x2 x 10 0 6 atau 1,2x 5 x 2 0,2x 5 0 atau x 2 0 2 a 1 b 4 c 2.
x 5 x 2 4 42 4 1 2,0 5858 atau 3 4142, Sasbadi Sdn Bhd 139288 X 1 PINTAR BESTARI SPM Matematik Tambahan Tingkatan 4. 3 a 4 b 6 c 1 3 2x2 6x 15 0,6 6 2 4 4 1 x2 6 x 15 0. 0 1910 atau 1 3090,x2 3 x 15 0,Maka HTP 3,4 a 2 b 5 c 8. 5 52 4 2 8 2,4 5x2 9x 25 0,4 x2 9 x 25 0,1 1085 atau 3 6085. 1 x 2 x 4 0,x2 4x 2x 8 0,x2 2x 8 0 Maka HTP 9,2 x 12 x 3 0.
2 2 1 a x2 7x k 0,2x2 6x x 3 0,2x2 7x 3 0,Katakan r ialah punca yang satu lagi. 3 x 5 x 4 0 Maka 6 r 7,x2 4x 5x 20 0 r 1,x2 9x 20 0 Jadi punca yang satu lagi ialah 1. E Maka k 6 1,1 x2 p q x pq 0 k 6,x2 1 x 2 0,x2 x 2 0 2 x2 kx 8 0. 2 x2 p q x pq 0,HTP m m 2 k,3 x2 p q x pq 0 HDP m m 2 8. x2 3 x 7 0 m2 2m 8,x2 3 x 7 0 m 4 m 2 0,2 2 m 4 atau 2.
2x2 3x 7 0,Apabila m 4 k 2 2 4,1 x2 5x 4 0 Apabila m 2 k 2 2 2. Maka HTP 5 Nilai k yang mungkin ialah 6 dan 6,3 x2 5x 3 0. 2 x2 8x 20 0 x 5 x 3 0,Maka HTP 8, Sasbadi Sdn Bhd 139288 X 2 PINTAR BESTARI SPM Matematik Tambahan Tingkatan 4. Untuk persamaan kuadratik baharu 2 b2 4ac 0,1 1 5 8 4 m 6 0. 3 64 24m 0,1 1 1 1 24m 64,Persamaan kuadratik baharu ialah.
x2 5 x 1 0,82 4 m 6 0,3x2 5x 1 0 m,2 3 b2 4ac 0,A 8 4 m 6 0. 1 b2 4ac 32 4 1 5,Tiada punca nyata atau tiada punca. 3 b2 4ac 0,2 b2 4ac 4 2 4 2 3 10 4 5 m 0,16 24 100 20m 0. 40 0 20m 100,Dua punca yang berbeza m 5,3 b2 4ac 12 2 4 4 9 b2 4ac 0. 144 144 10 4 5 m 0,0 100 20m 0, Dua punca yang sama atau satu punca sahaja 20m 100.
4 b2 4ac 62 4 5 2 b2 4ac 0,36 40 10 4 5 m 0,4 0 100 20m 0. Tiada punca nyata atau tiada punca 20m 100,5 b2 4ac 102 4 3 8. 100 96 4 b2 4ac 0,4 0 4 4 1 m 0,Dua punca yang berbeza 16 4m 0. 1 b2 4ac 0,62 4 3 m 0 b2 4ac 0,36 12m 0 4 4 1 m 0,12m 36 16 4m 0. 6 4 3 m 0 b2 4ac 0,36 12m 0 4 4 1 m 0,12m 36 16 4m 0.
Sasbadi Sdn Bhd 139288 X 3 PINTAR BESTARI SPM Matematik Tambahan Tingkatan 4. Praktis Formatif Kertas 1 7 Jumlah luas 10 cm 14 cm. 1 a Gantikan x 4 ke dalam persamaan 140 cm2,2x2 mx 20 0 Luas kepingan kayu 140 cm2 96 cm2. 2 4 m 4 20 0,32 4m 20 0 Katakan lebar kepingan kayu x cm. 4m 12 2x 14 2x 2 10x 44,m 3 x 14 2x 10x 22,b Hasil tambah punca punca 14x 2x2 10x 22. 2x2 24x 22 0,2 x2 12x 11 0,m 4 x 1 x 11 0,x 1 atau x 11. 2 2x2 5x 9 0,Abaikan x 11 kerana ini jawapan mustahil.
x2 5 x 9 0 Maka lebar kepingan kayu itu ialah 1 cm. Maka 5 dan 9 8 b2 4ac 0,2 2 3 2 4 1 a 6 0,Untuk persamaan baharu 9 24 1 a 0. HTP 2 2 2 9 24 1 a,HDP 2 2 4 8,4 9 9 a Katakan punca persamaan ialah m dan 3m. 18 HTP m 3m p 4,Maka persamaan kuadratik baharu ialah p 4m 4. x2 5x 18 0,HDP m 3m 3p,6 k 2 25 m2 4m 4,6 k 5 m 4m 4 0. k 6 5 m 2 m 2 0,11 atau 1 m 2,4 b2 4ac 0 Nilai hasil darab punca m 3m.
1 2m 4 m m 1 0,1 4m2 4m 4m2 4m 0 12,1 8m 0 b Bagi dua punca yang sama b2 4ac 0. 8m 1 Maka 7n 2 4 m 4m 0,m 1 49n2 16m2 0,8 49n2 16m2. 5 x x 8 h 2k m2 49,x2 8x h 2k 0 n2 16,b2 4ac 0 n 4. 8 4 1 h 2k 0,64 4h 8k 0 Maka m n 7 4,6 a x x 6 5,b Hasil tambah punca 6. c b2 4ac 6 2 4 1 5,Persamaan ini mempunyai dua punca nyata.
yang berbeza, Sasbadi Sdn Bhd 139288 X 4 PINTAR BESTARI SPM Matematik Tambahan Tingkatan 4. Praktis Formatif Kertas 2 b x2 9x 5h 2 0,1 a x 2 x 5 0 9. x2 3x 10 0 5h 2,3x2 9x 30 0 2x2 kx 9 0,Bandingkan dengan 3x2 hx k 0 x2 k x 9 0. Maka h 9 dan k 30,b 3x2 9x 30 m 2 2 2,3x 9x 30 m 0. Bagi dua punca yang berbeza b2 4ac 0,9 2 4 3 30 m 0 HDP 9.
81 12 30 m 0 18,12 30 m 81,30 m 6 3 k 9,m 36 3 5h 20. 2 a Punca persamaan kuadratik ialah p dan 2p,x p x 2p 0 FOKUS KBAT. x2 3px 2p2 0,Katakan lebar jalan x m,Diberi x 6 3x k 0. x2 18x 6k 0 xm,Bandingkan dan,3p 18 dan 6k 2p2 A C. p 6 2 6 2 xm,b Punca punca baharu,p 2 6 2 4 150 m,p 5 6 5 11.
Persamaan kuadratik baharu ialah Luas segi empat tepat Luas kawasan berlorek. x 4 x 11 0 Jumlah luas tapak perumahan,x2 15x 44 0. 150 80 80x 150x x2 10 656,3 a x x 9 2 5h 12 000 80x 150x x2 10 656. x2 9x 2 5h 0 x2 230x 1 344 0,b2 4ac 0 Sebab x 6 x 224 0. 9 4 1 5h 2 0,2 x 6 atau x 224,81 20h 8 0,20h 89 Berdasarkan rajah x 80 Maka x 6. 20 Lebar jalan itu ialah 6 m, Sasbadi Sdn Bhd 139288 X 5 PINTAR BESTARI SPM Matematik Tambahan Tingkatan 4.
BAB 3 FUNGSI KUADRATIK 2 b2 4ac 8 2 4 1 16,A Dua punca nyata yang sama. 1 f x ialah fungsi kuadratik a 1 0,a 2 b 0 c 5,2 f x bukan fungsi kuadratik x. 3 f x ialah fungsi kuadratik 3 b2 4ac 52 4 3 6,a 5 b 6 c 3 47 0. 4 f x x x2 2x 3 Tiada punca nyata,x3 2x2 3x a 3 0,f x bukan fungsi kuadratik. 5 f x ialah fungsi kuadratik,a 1 b 1 c 5 4 b2 4ac 4 2 4 1 6.
6 f x 3x 2 x 3 40 0,3x2 7x 6 Dua punca nyata yang berbeza. f x ialah fungsi kuadratik,a 3 b 7 c 6 x,1 3 2 4 1 p 0. 1 b2 4ac 0 9 4p 0,f x 0 mempunyai dua punca nyata yang 4p 9. 2 b2 4ac 0,f x 0 mempunyai dua punca nyata yang 2 62 4 p 4 0. berbeza 36 16p 0,3 b2 4ac 0 1,f x 0 mempunyai dua punca nyata yang p 2.
3 6 2 4 1 p 1 0,f x 0 tiada punca nyata 4p 40,1 b2 4ac 22 4 1 3 1 202 4 10 p 0. 4 12 400 40p 0,16 0 40p 400,Dua punca nyata yang berbeza p 10. 2 122 4 p 12 0, Sasbadi Sdn Bhd 139288 X 1 PINTAR BESTARI SPM Matematik Tambahan Tingkatan 4. 3 6 2 4 3 p 0 3 f x 2x2 12x 3,36 12p 0 2 x2 6x 3,12p 36 2 2. 2 x2 6x 6 6 3,2 x 3 2 9 3,F 2 x 3 2 18 3,1 m2 4 3 3 0 2 x 3 2 15.
m2 36 0 a 2 0,m2 36 Titik maksimum 3 15,m 36 Paksi simetri x 3 0 atau x 3. 2 m2 4 1 3 m 0,1 f x x2 8x 16 p,m2 4m 12 0,m 6 m 2 0 x2 8x 16 p. m 6 atau 2,x 4 2 16 16 p,3 m 4 2 4 2 8 0,m2 8m 16 64 0 Diberi nilai minimum f x ialah 3. m2 8m 48 0 Maka p 3,m 12 m 4 0 p 3,m 12 atau 4,2 f x x2 2x 5. x2 2x 2 2 5,c x 3 0 atau x 3 Bandingkan dengan f x x m 2 n.
Maka m 1 dan n 6,b 4 3 a f x x2 10x 4,c x 6 0 atau x 6 2 2. x2 10x 10 10,B x 5 2 25 4,1 f x x2 6x 17 x 5 2 29,x2 6x 17 Titik minimum p q. x2 6x 6 6 17 5 29,x 3 2 9 17 Maka p 5 dan q 29,x 3 2 8 b Paksi simetri ialah x 5 0 atau x 5. Titik minimum 3 8 4 a Berdasarkan f x 2 x p 2 3, Paksi simetri x 3 0 atau x 3 paksi simetri ialah x p. 2 f x 3x2 24x 50 Berdasarkan graf paksi simetri ialah x 2. 3 x2 8x 50 Maka p 2,3 x2 8x 8 8 50,Berdasarkan f x 2 x p 2 3.
3 x 4 2 16 50 nilai minimum 3,3 x 4 2 48 50,3 x 4 2 2 Berdasarkan graf nilai minimum q. a 3 0 Maka q 3,Titik minimum 4 2, Paksi simetri x 4 0 atau x 4 b Paksi simetri ialah x 2. Sasbadi Sdn Bhd 139288 X 2 PINTAR BESTARI SPM Matematik Tambahan Tingkatan 4. Sasbadi Sdn Bhd 139288 X 1 PINTAR BESTARI SPM Matematik Tambahan Tingkatan 4 JAWAPAN BAB 1 FUNGSI 1 1 A 1 a 3 A Bahagi dengan 3 B 6 12 15 1 2 4 5 17 6 b

Related Books