Animerad l ngfilm en studie kring r ster och rolls ttning

Animerad L Ngfilm En Studie Kring R Ster Och Rolls Ttning-PDF Download

  • Date:03 Jul 2020
  • Views:7
  • Downloads:0
  • Pages:26
  • Size:452.20 KB

Share Pdf : Animerad L Ngfilm En Studie Kring R Ster Och Rolls Ttning

Download and Preview : Animerad L Ngfilm En Studie Kring R Ster Och Rolls Ttning


Report CopyRight/DMCA Form For : Animerad L Ngfilm En Studie Kring R Ster Och Rolls Ttning


Transcription:

Animerad l ngfilm en studie kring,r ster och rolls ttning. Christina Fors,Sammanfattning abstract, Denna studie unders ker hur r ster i animerad l ngfilm r strukturerade genom rolls ttning. och karakt rsportr ttering via accenter dialekter och etnicitet Studien unders ker ven om. och i s fall hur karakt rerna r kopplade till dess r stinnehavare och om marknadsf ringen. av filmerna baseras p r stinnehavarna samt betydelsen f r detta. Animerad l ngfilm Rolls ttning R st Karakt r Karakt rsportr ttering R stkarakt rer. R stinnehavare marknadsf ring accenter dialekter film. Inneh llsf rteckning,Inledning 1,Problemformulering 4. R sters klass och maktpositioner 5,Karakt ren och r stinnehavaren 11. Slutsats 18,K llf rteckning 20,Artiklar och tidsskrifter 21.
Elektroniska k llor 21, Animation inom film har l nge varit popul rt Den tekniska utvecklingen inom animation har. underl ttat m jligheten att bredda genren vilket g r att sp ra via utvecklingen av exempelvis. 3D Under 2000 talets senare h lft har merendels av de animerade l ngfilmer som haft. premi r p bio visats i 3D som i exempelvis Upp Up Peter Docter Bob Peterson 2009. Dumma mej Despicable me Pierre Coffin Chris Renaud 2010 och Rio Carlos Saldanha. 2011 3D teknologin har d rmed kommit att dominera st rre delen av marknaden inom. En betydande del av forskningen kring animerad film har fokuserat p just anv ndandet av. tekniken I Jerry Becks bok Animation art from pencil to pixel the history of cartoon anim. CGI studeras historien och utvecklingen av animation 1 Bob Thomas studerar i Disney s art. of animation from Mickey Mouse to Beauty and the Beast animationstekniken inom Dinsey. filmer 2 Denna bok diskuterar ven skaparna bakom filmerna och processen av deras arbete I. Walt Disney s nine old men the art of animation av John Canemaker d r han studerar. bolaget Disney och dess framg ng samt skaparna bakom bolaget med fokus p. animat rerna 3 Nicole Laporte inriktar sig p bolaget Dreamworks historia och utveckling i. The men who would be king an almost epic tale of moguls movies and a company called. Dreamworks med fokus p skaparna bakom bolaget 4 En st rre del av forskningen p omr det. har s ledes haft en inriktning p animationstekniken och ven skaparna bakom de stora. filmbolagen, Det jag vill unders ka i denna studie r ett omr de inom animerade l ngfilmer som hamnat i. skymundan Syftet med denna uppsats r att unders ka hur anv ndandet av r ster inom. amerikansk animerad l ngfilm r strukturerat och jag v ljer att avgr nsa studien till endast. Jerry Beck Animation art from pencil to pixel the history of cartoon anim CGI New York Harper. Design International 2004, Bob Thomas Disney s art of animation from Mickey Mouse to Beauty and the Beast New York Hyperion. John Canemaker Walt Disney s nine old men the art of animation New York Disney Press 2001. Nicole Laporte The men who would be king an almost epic tale of moguls movies and a company called. Dreamworks New York Houghton Mifflin Harcourt 2010. l ngfilmer Jag vill unders ka hur rolls ttningen av r sterna r kopplat till karakt rerna inom. filmerna i deras originalversion och originalspr k Jag kommer studera hur djur och. m nniskor inom animerade l ngfilmer r tilldelade r ster genom att fokusera p accenter och. dialekter f r att unders ka om det finns ett m nster i hur r sterna r kopplade till. karakt rerna Detta genom att studera r sterna via klass och sociala hierarkier Jag kommer. ytterligare att studera om och hur karakt rernas r ster kan kopplas genom etnicitet f r att ven. h r utreda om det finns ett samband med klass och sociala hierarkier Jag vill unders ka om. karakt rerna p verkas av sk despelarna som har r sten till dem och p vilket s tt detta yttrar. sig samt vilken betydelse det f r i s dana fall, Vidare vill jag unders ka hur mycket marknadsf ringen av filmerna baseras p dess. r stinnehavare och om detta ligger till grund f r hur dessa r ster inom animerad l ngfilm. rolls tts Studien kommer ven unders ka om det skett en utveckling och varf r inom denna. marknadsf ring och tilldelning av r ster inom animerad l ngfilm i Hollywood Jag kommer. studera om det skett en f r ndring i marknadsf ringen via affischannonseringen av filmerna. I min studie kommer jag att utforska ett omr de som hamnat i skymundan inom. forskningsomr det av amerikanska animerade l ngfilmer Det blir intressant att studera dessa. popul ra filmer som b de attraherat vuxna och barn ur en vinkel som tidigare inte utretts i s. De filmer jag kommer utg ifr n r Djungelboken The Jungle Book Wolfgang Reitherman. 1967 Aladdin Ron Clements John Musker 1992 Lejonkungen The Lion King Roger. Allers Rob Minkoff 1994 Hajar som hajar Shark Tale Victoria Jenson Eric Bergeron. Rob Letterman 2004 och Shrek Andrew Adamson Victoria Jenson 2001 Studien kommer. ta sin b rjan med filmen Djungelboken p grund av att denna film var den f rsta animerade. l ngfilmen skapad av ett st rre bolag d r konceptet att basera karakt rernas persona efter. r stinnehavarnas personlighet pr vades 5 Detta ledde till att r ster inom animerad l ngfilm. blev mer uppm rksammade och jag kommer d rf r att inleda studien vid denna tid. John Grant Encyclopedia of Walt Disney s animated characters from Mickey Mouse to Aladdin New York. Hyperion Books 1993 268, Filmerna Djungelboken Aladdin och Lejonkungen vars karakt rer talar med brittiska och.
amerikanska dialekter men vars handling utspelar sig i Indien Mellan stern och Afrika blir. intressanta att studera genom klass och sociala hierarkier d de utspelar sig i andra kulturer n. just USA och Storbritannien, Jag kommer att unders ka om r stinnehavarna i filmerna r kopplade till karakt rerna hur. detta yttrar sig och om det p verkar karakt ren samt filmen i s dana fall Exempelvis Hajar. som hajar handlar om hajar som tillh r maffian R sterna till karakt rerna r av sk despelare. som medverkat i k nda maffia filmer och tv serier s som Robert DeNiro i De omutbara The. Untouchables Brian De Palma 1987 Martin Scorseses Maffiabr der Goodfellas Martin. Scorsese 1990 och Michael Imperioli i The Sopranos David Chase 1999 I uppsatsen. analyseras det om r stinnehavarna inom dessa filmer r kopplade till karakt rerna p grund av. de celebriteter som ger r sterna till dem Samt ocks om marknadsf ringen baseras p. r stinnehavarna genom att studera marknadsf ringen via affischannonsering. D det r n stan 40 r mellan de filmer jag valt att unders ka i uppsatsen kommer jag ven. studera om det finns n gon skillnad i rolls ttandet av r ster och marknadsf ringen av dem. Rolls tts och marknadsf rs r ster p samma s tt nu p 2000 talet som i de tidigare animerade. l ngfilmerna eller har det skett en f r ndring Vilken betydelse f r denna f r ndring och vad. kan utvecklingen bero p, D detta forskningsomr de r ytterst litet r det f texter som endast fokuserar p r ster inom. animerad l ngfilm och rolls ttningen av dem Jag kommer fr mst att utg ifr n John Grants. bok Encyclopedia of Walt Disney Animated Characters from Mickey Mouse to Aladdin som. diskuterar om och hur rolls ttandet av r ster r kopplat till karakt rerna inom filmerna 6 Detta. anser jag r relevant f r denna studie d det g r att urskilja hur portr tteringen av. karakt rernas persona via r sterna r strukturerade samt urskilja hur och om. marknadsf ringen av r sterna baseras p dess r stinnehavare Studien kommer ven inkludera. material s som artiklar och recensioner fr n filmtidskrifter Performance design An analysis. of Film acting and sound design av Marcello A Starr och Voices of stars are Big Draw. Celebrities boost animated films av Claudia Eller diskuterar b da kring hur celebriteter blivit. en central del inom animationsverksamheten och hur detta har f r ndrat s ttet studior. marknadsf r filmer 7 Jag anser att denna litteratur r l mplig f r att se hur vidare. marknadsf ringen baseras p karakt rernas r stinnehavare och om det skett en f r ndring i. denna marknadsf ring,Problemformulering, Hur portr tteras och rolls tts r ster inom amerikansk animerad l ngfilm. Baseras marknadsf ringen av filmerna p dess r stinnehavare. Marcello A Starr Performance design An analysis of Film acting and sound design Journal of film and. video vol 58 nummer 1 2006, Claudia Eller Voices of stars are Big Draw Celebrities boost animated films The Gazette 29 oktober 1999. R sters klass och maktpositioner, Susan Miller och Greg Rode beskriver hur Djungelboken tydligt avgr nsar olika etniciteter.
mellan karakt rerna Det finns en tydlig linje mellan de karakt rer som har maktpositioner. och de som inte har det Detta blir tydligt genom deras r ster. The film invariably endows regal mannerisms and posh British accents to characters with power. whether they are beneficent or malevolent Shere Khan the tiger the most feared of the jungle s. denizens Colonel Haiti the leader of the pachyderm parade and the representative of the military. in the film and Bagheera the dignified panther who takes the responsibility for both educating. Mowgli and seeing to it that he reaches his final destination. De karakt rer som f rmodas vara vita som Shere Khan Bagheera Colonel Haiti har. tilldelats en brittisk verklassaccent vilket p visar att de r karakt rer som har makt vilket. s rskiljer dem fr n de andra karakt rerna Rode och Miller anser att de karakt rer som. f rmodas vara m rkhyade r tilldelade afro amerikanska dialekter The black coded. characters speak a jazz lingo that reflects the most stereotypic African dialect 9 Enligt Miller. och Rode visas denna stereotypa tilldelning tydlig i orangutangkarakt ren King Louie King. Louie vars h gsta nskan r att bli en m nniska tillf ngatar Mowgli som ska g ra s att hans. nskan g r i uppfyllelse Scenen inneh ller l ten I wanna be like you som King Louie. sjunger f r Mowgli med en afro amerikansk dialekt Miller och Rode menar att n r man ser. sambandet mellan l ttexten och King Louie som afro amerikan blir kopplingen v ldigt. Susan Miller och Greg Rode The movie you see the movie you don t How Disney Do s that Old time. Derision From mouse to mermaid politics of film gender and culture red Elizabeth Bell Lynda Haas och. Laura Sells Indiana Indiana University Press 92f, Once we make the obvious connection between King Louie and African Americanism at least. the African Americanism dear to white bourgeois liberal culture the lyrics of his song become a. humiliating revelation for King Louie sings of his desire to be a man and stroll right into town. ooo I want to be like you According to Disney an ape can learn to be human too 10. Joe Grant mots ger detta genom att g ra en l sning av King Louie som endast Amerikan och. g r inga referenser till King Louie som afro amerikan King Louie is utterly American 11. Enligt Grant speglas detta i King Louies beteende och r st att han i h gsta grad r en. amerikan och Grant g r en uppskattande beskrivning av King Louies karakt r His. dominating characteristic is his speech much of which is scat In fact his scat supplied. by Louis Prima is brilliant turning the song I wanna be like you from mere acceptability. into a frontline number 12 Scat som r en blandad etnisk musikgenre kan ofta f rknippas med. enbart afro amerikanska musiker, Jag anser att dessa diskussioner tydligg r att det g r att uppfatta en skiljelinje genom. karakt rernas r ster via deras accenter och vilken karakt r som d har den st rsta makten. Den brittiska verklassaccenten blir auktorit r och nedgraderar de andra accenterna vilket. inneb r att r ster anv nds f r att p visa makthierarkier Genom den brittiska. verklassaccentens association till vit verklass nedgraderas de andra dialekterna De. amerikanska och afro amerikanska dialekterna f r mindre betydelse och l gre status Den. association som g rs till vit verklass g llande den brittiska accenten kan bero p. kvarliggande historiska orsaker Storbritannien var under kolonialtiden stora h rskare och. f rknippade med h g klass Detta kan vara en anledning till att en brittisk accent associeras. med h gre makt, Dessa klassfr gor g r ven att finna hos r sterna i exempel som Den lilla Sj jungfrun The. Little Mermaid John Musker Ron Clements 1989 Robin Hood Wolfgang Reitherman. 1973 och Lejonkungen I Den lilla Sj jungfrun r den unga och frihetss kande protagonisten. Ariel en sj jungfru som lever i vattnet men nskar att f komma upp till ytan och leva som. m nniska Ariel r tilldelad en amerikansk accent Hennes far kung Triton och den onda. Ursula som b da r starka och ldre karakt rer har brittiska accenter. I Robin Hood r det de karakt rer som r rika och kungligheter som talar med brittisk. verklassaccent exempelvis den onda Prince John och den goda Marion Birollskarakt rer. s som Little John och All a dale talar med amerikansk accent I Lejonkungen talar det unga. lejonet och filmens huvudrollsinnehavare Simba med en amerikansk accent Hans farbror. Scar och familjens r dgivare Zazu talar med brittiska verklassaccenter och dessa roller r. alla auktorit ra karakt rer, Det blir tydligt att de karakt rerna med makt tilldelas brittiska verklassaccenter Det sker en. klassuppdelning via amerikanska och brittiska accenterna som p visar att den brittiska. accenten r av h gre klass och undergraderar den amerikanska till l gre klass med mindre. Dessa klassuppdelningar g r ven att se i 2000 talets filmer som Shrek 2 Andrew Adamson. Kelly Asbury Conrad Vernon 2004 d r karakt rerna Queen Lillian och King Harold pratar. med brittisk verklassaccent I Bolt Byron Howard Chris Williams 2008 talar den onda Dr. 8 Susan Miller och Greg Rode The movie you see the movie you don t How Disney Do s that Old time Derision From mouse to mermaid politics of film gender and culture red Elizabeth Bell Lynda Haas och Laura Sells Indiana Indiana University Press 92f 9 Ibid 92

Related Books